Werkwijze

ICT-specialisten met de blik van een ondernemer

Uw bedrijf heeft doelstellingen en goede ICT helpt u die te behalen. Maar wat is goede ICT voor uw bedrijf? Office in a Box denkt met u mee als ondernemer. Wij zoeken samen met u concrete oplossingen die u verder helpen. Aan de hand van een inventarisatie geven we een advies, implementeren de oplossing, besteden we ruim aandacht aan nazorg en de helpdesk en kunnen we uw organisatie extra ondersteunen met training en advies. Met Office in a Box werkt automatisering voor u. 

Meer informatie? Bel naar  0570 - 546 587

 

Inventarisatie

Hoe steekt uw organisatie in elkaar en hoe ziet uw ICT-omgeving eruit? Wat zijn uw eisen en wensen op ICT-gebied? Tijdens onze inventarisatie brengen we uw huidige en uw ideale situatie in beeld. Door middel van een Quickscan lopen we samen met uw management, ICT-afdeling of medewerkers de belangrijkste aandachtspunten na. 

 

Advisering

Alle informatie uit de inventarisatie bundelen wij in een advies. Waar valt vanuit bedrijfskundig oogpunt winst te behalen? U krijgt van ons een helder overzicht van de mogelijkheden en de kosten. Samen met u wegen we voor- en nadelen tegen elkaar af en bepalen we welke ICT-oplossingen uw bedrijfsdoelstellingen het beste ondersteunen. 

Implementatie

Zijn we akkoord dan stellen we een implementatieplan op. Hierin stellen we een tijdspad op, leggen we verantwoordelijkheden vast en bespreken we de technische invulling. Dit plan zal na goedkeuring de basis vormen voor de installatie en inrichting. De technische installatie van Office in a Box-producten gebeurt in nauw overleg met uw systeembeheerder. Na de installatie wordt belangrijke data ingevoerd en wordt de nieuwe ICT-omgeving perfect aangepast aan u, de gebruiker. 

 

 

Nazorg en helpdesk

Een ICT-project houdt voor ons niet op bij de afronding! Heeft u hulp nodig? Geen probleem. Onze helpdesk en technische support zijn elke werkdag van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar. Onze helpdesk reageert op alle vragen en problemen van medewerkers met kennis van Office in a Box. Bovendien registreren we de geschiedenis, de beantwoording en de oplossing van elke vraag in ons systeem. Dit creëert duidelijkheid voor u en ons.

Training en certificering

De implementatie van nieuwe systemen kan een hoop vergen van uw organisatie. Samen met u kijken we naar de meest efficiënte en prettige manier van werken voor u en uw medewerkers. Met behulp van een heldere training en certificering van één van onze deskundigen kunt u zo snel mogelijk weer zorgeloos aan het werk.